Программы - портфолио

Список разработанных проектов

Проекты программ

2014-07

Аппаратно - програмный комплекс: RYODORAKU +
Медицина

2012-01

ИС `Медицинские профилактические осмотры`

Медицина. Автоматизированные информационные системы

2009-12

Автоматизированный программный комплекс для врача-профпатолога «Профогляд»
Медицина. Автоматизированные рабочие места врачей.

2009-03

Диагностический комплекс Голубцова В.В. для АРМ врача общей практики «Формула Здоровья»
Медицина. Автоматизированные рабочие места врачей.

2008-06

АРМ врача общей практики «Формула Здоровья»
Медицина. Автоматизированные рабочие места врачей.

2007-04

Профессиональная нормативно-правовая библиотека «Норматив pro»
Строительство. Электронная документация.

2006-11

АРМ врача акупунктурной диагностики Dr WEST 3.9
Медицина. Автоматизированные рабочие места врачей.

2005-06

АРМ врача общей практики «Асклепион»
Медицина. Автоматизированные рабочие места врачей.

2004-09

АРМ экспертизы ценных и защищенных бумаг 'Эксперт-ТММ'
Экспертиза. Автоматизированные рабочие места экспертов.

2004-05

Справочная система врача 'ПАГ-источники'
Медицина. Справочные системы для врачей.

2004-03

'ДеПетри' - моделирования процессов с помощью марковских сетей Петри
Прикладная математика. ПО для моделирования.

2003-11

АРМ экспертизы ценных и защищенных бумаг 'Эксперт-2'
Экспертиза. Автоматизированные рабочие места экспертов.

2003-09

АРМ врача акупунктурной диагностики Dr WEST 3.8
Медицина. Автоматизированные рабочие места врачей.

2003-06

АРМ экспертизы ценных и защищенных бумаг 'Эксперт-LMX'
Экспертиза. Автоматизированные рабочие места экспертов.

2003-04

АРМ расчетов на прочность плоских конструкций Relax 7.0
Прочность конструкций и деталей машин. Автоматизированные рабочие места инженера-прочниста.

2003-02

База Данных 'Телефонная книга'
Справочные системы. Утилииты для офиса.

2002-12

АРМ для расчета параметров картонных упаковок 'Картон 1.0 и 1.5'
Расчеты. Автоматизированные рабочие места инженеров-технологов.

2002-09

АРМ экспертизы ценных и защищенных бумаг 'Эксперт'
Экспертиза. Автоматизированные рабочие места экспертов.

2001-11

АРМ врача - диагноста NT MedExpert 1.0
Медицина. Автоматизированные рабочие места врачей.

2001-09

АРМ врача акупунктурной диагностики Dr WEST 3.7
Медицина. Автоматизированные рабочие места врачей.

2001-05

Атлас точек акупунктуры
Медицина. Справочные системы для врачей.

2001-03

АРМ врача акупунктурной диагностики Dr WEST 1.5/2.5
Медицина. Автоматизированные рабочие места врачей.

Описание

ИС `Медицинские профилактические осмотры`


Раздел: Медицина. Автоматизированные информационные системы

URL: http://mcpp.org.ua

Описание:
Технология: Borland C++ Builder 6.0 для Win32 / XP, BDE

Заказчик: Городской центр профпатологии г. Киева

Інформаційна система «Профілактичні медичні огляди» (ІС «ПМО»)

 Місія проекту: покращення показників здоров’я працюючого населення м. Києва за рахунок підвищення ефективності профілактичних медичних оглядів працівників, працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці.

Мета проекту: Створення інформаційної системи та єдиної міської бази даних працівників, працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці в м. Києві. 

 Цілі проекту:

·    досягнення нового якісного рівня профілактичних медичних оглядів в м. Києві,

·    моніторинг динаміки показників здоров’я працюючого населення м. Києва,

·    моніторинг ефективності роботи комісій з проведення профілактичних медичних оглядів в м. Києві,

·    аналіз об’єктивної інформації про стан здоров’я працюючого населення м. Києва,

·    створення основи реалізації плану заходів з покращення показників здоров’я працюючого населення м. Києва.

·    створення основи для розповсюдження інформаційної системи в масштабах всієї України.

 

Юридична та методична основа: Наказ МОЗ України від 21.05.2007 р №246 « Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій», та спільний наказ ГУОЗ та МЗ м. Києва  спільно  з Міською СЕС № 32/14 від 28.01.2008 р « Про удосконалення системи профілактичних оглядів  працюючих в шкідливих та небезпечних умовах праці…». 

 Засоби просування проекту:

·    формування єдиного інформаційного простору з базами даних підприємств, медичних комісій,  санітарно-епідеміологічної станції (СЕС) та Міського центру профпатології (МЦПП).

·    Налагодження чіткої взаємодії між учасниками інформаційної системи.

 Завдання ІС «ПМО»:

·    досягнення нового рівня якості, об’єктивності та обліку і звітності при проведенні профоглядів,

·    підвищення швидкості, зручності, запровадження стандартизації вводу, збереження, обробки, обміну медичною, професійною, юридичною, організаційною, фінансовою інформацією, яка супроводжує профогляди.

 

Функціональне призначення ІС «ПМО»: автоматизація процесу вводу, збереження, аналізу, обробки та обміну інформацією, що супроводжує профогляди; централізоване накопичення даних в базах комісій, СЕС та МЦПП.

 Користувачі та учасники:

·    Підприємства – відділ охорони праці, відділ кадрів;

·    СЕС;

·    Комісії з проведення профоглядів - менеджери, реєстратори, лікарі, медсестри, голова комісії;

·    МЦПП.

 Розробники ІС «ПМО»:

·    Головний спеціаліст з профпатології м. Києва Гречківська Наталія Володимирівна – розробка методичної основи проекту.

·    Слотвінський Володимир Маркович, директор Студії «Програм-Арт» - розробка програмної постановки, програмна реалізація та програмне впровадження.

Прототипи або аналоги: невідомі.

Структура ІС «Профілактичні медичні огляди», рух документів та обмін даними між учасниками процесу

 


 Завдання, які вирішує ІС «Профілактичні медичні огляди»

1.              Формування списків працівників для проходження профогляду (Підприємство).

2.              Призначення відповідних пунктів додатків до наказу №246 (СЕС).

3.              Обмін інформацією (списками та результатами) між комісіями та закладами контролю (СЄС, МЦПП). Можливість експорту даних в загальноприйнятих захищених форматах баз даних, для обміну даними з іншими установами, і для поповнення бази даних установ вищого рівня.

4.              Організація проведення профоглядів комісіями.

5.              Автоматизоване формування маршрута працівника-пацієнта - в залежності від пункту додатку наказу та інших індивідуальних особливостей пацієнта, програма вказує перелік необхідних консультацій та додаткових методів обстежень.

6.              Генерування юридичної та фінансової документації (договори, рахунки, акти виконаних робіт). Шаблони цих документів зберігаються у відповідномуадміністративному розділі системи КІС «Профогляд» та можуть бути змінені користувачем, що матиме відповідні права доступу.

7.              Проведення розрахунків вартості. Розрахунки проводяться по фактично наданих послугах, в залежності від кількості пацієнтів, пунктів додатку наказів та індивідуальних фінансових умов (знижка).

8.              Заповнення полів огляду та обстежень. Програма дає можливість медичному персоналу вхідні дані профогляду (скарги, анамнез, діагноз, дані досліджень тощо). Поляпрофогляду можуть заповнюються даними довідників (наприклад МКХ-10).

9.              Формування обліково-звітної документації. Після заповнення полів даних, передбачених автоматизованим маршрутом і закриття всіх карток формуються звітні документи (заключний акт, додатки, звіти, медичні довідки).

10.          Довідники. Програма містить довідники по напрямкам роботи комісій (наказ 246, ціни, мед. інформація).

11.          Гнучкість у використанніОбмін інформацією. Система може працювати як в складі локальної комп’ютерної мережі з центральним сервером і загальною базою даних, так і автономно, попередньо отримавши  з сервера список пацієнтів на мобільне робоче місце (наприклад, ноутбук). Після проведення роботи на виїзді, мобільне робоче місце підключається до мережі і поповнює загальну базу новими даними.

Структура та склад ІС «ПМО»   

 1. Головний програмний колектор – головне робоче місце системи в МЦПП, керує центральною базою даних.
 2. Програмні клієнти системи – комп’ютерні робочі місця зі своїми базами даних  в лікувально-профілактичних закладах (ЛПЗ)-учасниках системи.

Склад головного колектора ІС «ПМО»   

 1. Головна программа – упорядковування доступу до системи (Promedo Collector), визов модулів.
 2. Ведення центральної бази даних, структурованої за районами міста та програмними клієнтами-учасниками.

 3. Программа налаштування параметрів головного колектора.
 4. Управління списками персоналу, правами доступу, цінами та програмними формами введення даних.

 5. Програмний модуль для формування списків (SpisPe – періодичних, SpisPo – попередніх).
 6. Ведення списків робітників для проходження профоглядів, призначення пунктів шкідливостей, розрахунок програм оглядів та досліджень.

 7. Програмний модуль для фінансових розрахунків (FinPe – періодичних, FinPo – попередніх).
 8. Фінансові розрахунки вартості послуг.

 9. Програмний модуль для супроводу інформації про медичні огляди та  лабораторні дослідження (MedPe – періодичних, MedPo – попередніх).
 10. Проведення профоглядів за призначеними СЕС пунктами шкідливостей,  генерація фінансової, юридичної, медичної, статистичної документації, накопичення та зберігання інформації з проходження профоглядів  працівниками підприємств-клієнтів.

 11. Програмний модуль статистики (StatPe – періодичних, StatPo – попередніх).
 12. Генерація звітної та статистичної документації.

Склад програмного клієнта ІС «ПМО»  

 1. Головна программа – упорядковування доступу до системи (Promedo), визов модулів.
 2. Ведення локальної бази даних ЛПЗ.

 3. Программа налаштування параметрів програмного клієнта.
 4. Управління списками персоналу, правами доступу, цінами та програмними формами введення даних.

 5. Програмний модуль для формування списків (SpisPe – періодичних, SpisPo – попередніх).
 6. Ведення списків робітників для проходження профоглядів, призначення пунктів шкідливостей, розрахунок програм оглядів та досліджень.

 7. Програмний модуль для фінансових розрахунків (FinPe – періодичних, FinPo – попередніх).
 8. Фінансові розрахунки вартості послуг.

 9. Програмний модуль для супроводу інформації про медичні огляди та  лабораторні дослідження (MedPe – періодичних, MedPo – попередніх).
 10. Проведення профоглядів за призначеними СЕС пунктами шкідливостей,  генерація фінансової, юридичної, медичної, статистичної документації, накопичення та зберігання інформації з проходження профоглядів  працівниками підприємств-клієнтів.

 11. Програмний модуль статистики (StatPe – періодичних, StatPo – попередніх).
 12. Генерація звітної та статистичної документації.

Функціональний склад модулів.

 1. Програмний модуль для формування списків (SpisPe – періодичних, SpisPo – попередніх).
 2. 1)      Введення, зміна, експорт, імпорт списків робітників по підприємствах, друк.

  2)      Призначення пунктів додатків до наказу №246 – шкідливі та небезпечні фактори та умови праці, протипоказання, тощо.

  3)      Автоматичне створення програм оглядів спеціалістів та функціональних ті лабораторних досліджень у відповідності до пунктів наказів.

  4)      Розрахунки вартості проведення програм оглядів і досліджень та автоматичне створення на їх основі договірної документації, її супровід та друк.

  5)      Функції введення та редагування цінових політик медичного закладу.

  6)      Засіб виведення довідникової інформаціїї – загальні протипоказання та протипоказання за ДД 4 та 5.

 3. Програмний модуль для фінансових розрахунків (FinPe – періодичних, FinPo – попередніх).
 4. 1)      Введення, зміна, експорт, імпорт списків робітників по підприємствах, друк.

  2)      Призначення пунктів додатків до наказу №246 – шкідливі та небезпечні фактори та умови праці, протипоказання, тощо.

  3)      Автоматичне створення програм оглядів спеціалістів та функціональних ті лабораторних досліджень у відповідності до пунктів наказів.

  4)   Розрахунки вартості проведення програм оглядів і досліджень та автоматичне створення на їх основі договірної документації, її супровід та друк.

  5)   Функції введення та редагування цінових політик медичного закладу.

  6)   Засіб виведення довідникової інформаціїї – загальні протипоказання та протипоказання за ДД 4 та 5.

 5. Програмний модуль для супроводу інформації про медичні огляди та  лабораторні дослідження (MedPe – періодичних, MedPo – попередніх).
 6. 1)      Засоби введення, корегування та допоміжної автоматизації  інформації медичних оглядів та функціональних та лабораторних досліджень.

  2)      Довідник МКХ-10.

  3)      Друк медичної картки пацієнта і функціональних та лабораторних досліджень..

  4)      Засоби створення висновків медичної комісіїї.

  5)      Друк медичної довідки робітнику про проходження ним профогляду.

  6)      Засіб виведення довідної інформаціїї – наказ МОЗ України №246 з додатками.

  7)      Засіб виведення довідної інформаціїї – загальні протипоказання та протипоказання за ДД 4 та 5.

 7. Програмний модуль статистики (StatPe – періодичних, StatPo – попередніх).
 8. 1)      Введення та зміна інформаціі до заключного акту.

  2)      Друк заключного акту та додатку.

  3)      Друк статистичних звітів.

  4)      Друк звітів спеціалістів медичного закладу.

 9. Програма налаштування параметрів.
 10. 1)      Засоби налаштування шляхів до бази даних та інформацію про медичний заклад.

  2)      Засоби введення та зміни інформації про медичний персонал, пароль та група доступу та їх роль в системі АПК.  Ролі в системі – це, наприклад, „Хірург”, „Офтальмолог”, „Медсестра” тощо. Група доступу – це „Головний лікар”, „Адімінстратор” –  користувачі, які мають доступ до всіх функціональних властивостей програм; „Лікар-спеціаліст” - мають доступ тільки до своїх функцій в оглядах спеціалістів та дослідженнях в програмному модулі п. 2.3.; „Середній медперсонал” – мають доступ тільки до деяких функціональних та лабораторних досліджень в програмному модулі п. 2.3.

  3)      Основні прайси – довідники, які корегуються тільки у зв’язку зі зміною загальних ринкових чинників (в той час, як прайси в модулі п.2.2. є індивідуальними для кожного окремого підприємства-клієнта).

  4)      Засоби редагування форм (шаблонів) введення інформації про огляди та лабораторні і функціональні дослідження.

  Скриншоты